Home

Aantal eerstejaars studenten per opleiding

Het aantal voltijd eerstejaars studenten heeft een stijgende trend. Het aantal deeltijd-eerstejaars studenten is ten opzichte van 2018 gestegen van 160 naar 180. Het aantal studenten dat duaal een opleiding volgt (een opleiding in combinatie met een arbeidscontract in een functie die bij de opleiding past) is al jaren erg klein, het gaat om enkele tientallen Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hbo-opleidingen zagen het aantal eerstejaars met bijna 3 procent groeien tot 113.422 ten opzichte van het collegejaar daarvoor AANTAL EERSTEJAARS Het aantal studenten dat jaarlijks start met deze opleiding. CONTACTTIJD PER ONDERWIJSWEEK IN HET 1E JAAR Het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of student. Hieronder zijn de onderwijscijfers van de afgelopen jaren samengevat. Voor de cijfers per opleiding zie deze PDF-download.. Instroom eerstejaars Aantal eerstejaars. Contacttijd eerstejaars. Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018 Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaal

Bachelor in Geneeskunde: Mensen die ziek zijn beter maken, van de diagnose tot en met de behandeling: Ontdek de opleiding Aantal eerstejaars: 425: 361: Contacturen eerstejaarsAantal uur aangeboden per week: 12-18

Aantal opleidingen. 73 bacheloropleidingen 18 masteropleidingen 5 Associate degree-trajecten. Aantal studenten per facultei

Eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs

 1. Aantal dierproeven Soort dierproeven Soort onderzoek Diploma's Dissertaties. E Erasmus+ ERC-grants. F Financiële kengetallen sector Financiële kengetallen universiteiten Fixus opleidingen. G Global Competitiveness Index (GCI) Groei aantal studenten en personeel. H Huisvesting per studentensta
 2. Bachelor in Bedrijfskunde: Voor echte aanpakkers, met een gezonde dosis zelfkennis en doorzettingsvermogen: Bekijk deze opleiding
 3. Het aantal contacturen op het hbo verschilt tussen de 14 en 20 contacturen, het meeste in de sector landbouw. Studenten die een opleiding binnen de sector onderwijs volgen hebben de meeste stage-uren. Hoeveel les krijg je op hbo en universiteit? Geen 'tussenuren' meer. Ik hoor eerstejaars nog wel eens praten over 'tussenuren'
 4. Aantal eerstejaars Het aantal studenten dat dit studiejaar startte met de opleiding. Contacttijd eerstejaars Het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of student-assistent)
 5. De volgende diagrammen geven het aantal studenten weer in het schooljaar 2018 - 2019 verdeeld over niveau 's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursur over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op honderdtallen afgerond
 6. der dan in 2006/'07. In dezelfde periode is het - veel kleinere - aantal eerstejaars in de opleiding tot leraar speciaal onderwijs met drie kwart afgenomen
 7. der dan in 2013 en 2014. In tegenstelling tot Amsterdamse studenten, is d

Een recordaantal jongeren heeft zich aangemeld voor een hbo-opleiding. De hogescholen tellen vooralsnog 6,7 procent meer eerstejaars dan vorig jaar om deze tijd. Avans ziet een stijging van 3,6% in het aantal aanmeldingen. Dit zijn veel meer 'vooraanmeldingen' dan vorig jaar, aldus de Vereniging Hogescholen. Met name de lerarenopleidingen groeien hard: die melden voorlopig 14,7 [ Hoeveel eerstejaars studenten starten deze opleiding? Hoe beoordelen huidige studenten de opleiding? Hoeveel uur contacturen heb je in het eerste jaar? En hoe snel vinden afstudeerders van de hbo opleiding Milieukunde een baan? De antwoorden op deze vragen vind bij facts & figures Het aantal eerstejaars bij de School of Business and Economics steeg van 700 naar bijna 1.000 en bij Rechtsgeleerdheid van 362 naar 703. Dat verschilt per opleiding. Ik ga geen maximale aantallen noemen. Landelijk steeg het aantal studenten aan de universiteiten met 5,3 procent naar ruim 290.000 Avans Hogeschool verzorgt onderwijs in 4 steden, op 13 locaties. In Breda aan de Hogeschoollaan, de Beukenlaan en de Lovensdijkstraat. In 's-Hertogenbosch hebben we 1 gebouw aan de Onderwijsboulevard, een gebouw aan het Hervenplein, 2 gebouwen aan de Parallelweg, 1 aan de Statenlaan en 1 op het Stationsplein. In Roosendaal hebben we 1 gebouw op het Mill Hillplein Elke faculteit heeft een vast aantal eerstejaars dat mag beginnen met de geneeskundeopleiding. Bij de meeste geneeskundefaculteiten vallen er na het begin van het studiejaar of later in de opleiding nog studenten uit. Dat varieert per faculteit tussen de 4 en 10 procent gedurende de hele opleiding,.

Nog nooit zoveel eerstejaars naar universiteiten en hbo

 1. Hoeveel eerstejaars doorstromen naar het tweede jaar, zegt veel over de kans op succes in het eerste jaar. Dit aantal is als percentage weergegeven van alle studenten die na het eerste studiejaar direct doorstromen naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding
 2. Studenten melden zich massaal voor hbo-opleiding verpleegkunde: 'Door corona extra gemotiveerd' De coronacrisis heeft het vak van verpleegkundige meer dan ooit in de schijnwerpers gezet
 3. Aantal studenten per soort mbo-school in 2018 - 2019 Roc 's: Regionale opleidingencentra (roc's) bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen
 4. Aantal eerstejaars Ervaren contacttijd per week Doorstroom naar het tweede jaar. Diploma binnen 5 jaar. Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald. Doorstuderen
 5. Een recordaantal van ruim 113.000 studenten is dit jaar aan een hbo-opleiding begonnen. Vooral opleidingen in de gezondheidszorg en de sociale studies zijn flink gegroeid. Eerder werd er nog een stabilisatie van het aantal eerstejaars in het hbo voorspeld, maar die voorspelling is niet uitgekomen. Nog nooit mochten de hogescholen zoveel eerstejaars verwelkomen als dit [
 6. tellen de journalistiek opleidingen van hbo's en universiteiten dit jaar samen nog ruim 900 eerstejaars. Ook het aantal studenten dat hun journalistiek opleiding het afgelopen jaar succesvol heeft afgerond liep terug
 7. Het aantal studenten nam met bijna een derde toe: van 4 427 in 2015/'16 naar 5 797 in 2018/'19. Het aantal eerstejaars 'Techniek, industrie en bouwkunde' steeg met 7 procent; van 9 102 in 2015/'16 tot 9 753 in 2018/'19

Delen per e-mail. Je Om de aantallen studenten aan te kunnen moest Avans ook uitbreiden met Vorig jaar begonnen 568 studenten met de opleiding en in 2018 waren er 342 eerstejaars Ga aan de slag met zowel de theorie als vaardigheden die je nodig hebt in de praktijk. Bekijk de opleiding en schrijf nu in Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer gemeente en provincie waar de student woont en leeftijd van de student. Per type mbo, niveau, woongemeente, provincie student, leeftijd Per instelling, bestuur, gemeente, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, verblijfsjaa Opleidingsdirecteuren van de bachelorstudie psychologie willen het aantal studenten inperken naar 600 eerstejaars per universiteit. Door de populariteit van de studie komt de onderwijskwaliteit in het geding en stokt de doorstroom naar vervolgopleidingen, waarschuwen de opleidingen Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee

Studie in cijfers - WU

Studie in Cijfers. De studiebijsluiter Studie in Cijfers is gemaakt door Studiekeuze123 in opdracht van OCW (op basis van verschillende bronnen) en geeft een beknopt beeld van hoe een opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere universiteiten Tijdens de Nationale Studenten Enquete van 2018 hebben 297 studenten gestemd op de opleiding Opleiding tot Verpleegkundige. Waarvan er 0.3% een 1 hebben gegeven, 1.7% een 2, 13.8% een 3, 70.4% een 4 en tot slot heeft 13.8% van alle stemmende studenten een 5 uit 5 gegeven aan deze opleiding Eerstejaars studenten voor een (project)opdracht in het eerste blok of semester koppelen aan hogerejaars studenten, zodat ze ook breder binnen de opleiding contacten krijgen. Maak gebruik van werk/projectgroepen in jaar 1, vooral bij de start van de opleiding Update 7 september 2020 Omdat ook Nederland wordt getroffen door de coronapandemie, hebben we nieuwe manieren gezocht om ons onderwijs voort te zetten in het academische jaar 2020-2021. Op deze pagina kun je de laatste updates vinden over dit onderwerp De vrijgemaakt gereformeerde opleiding in Kampen noteert 14 eerstejaars studenten, 3 minder dan vorig jaar, maar volgens een woordvoerder is 14 studenten de laatste jaren zo'n beetje het gemiddelde

Van alle eerstejaars geneeskundestudenten in Utrecht, gaat 95% door naar het tweede studiejaar. Van degenen die doorgaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 82% binnen vier jaar een wo-bachelordiploma of hoger. Oordelen. Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de cijfers van 2020 Enorme toename aantal eerstejaars aan de VU. We hoeven niet per se meer internationale studenten te trekken om verder te groeien, maar bij sommige opleidingen is het wel goed om tot een betere mix te komen. Buitenlandse studenten moeten zich geen eenling in een groep voelen..

Ook bij Verpleegkunde leverde het extra aantal studenten geen slapeloze nachten op. Die opleiding groeit al sinds 2011, dat is niets nieuws. Maar met 433 eerstejaars in de voltijd is Verpleegkunde nog nooit zo groot geweest. De opleiding telt meer dan 2000 studenten en is daarmee de grootste van Hogeschool Utrecht De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden. Als eerstejaars student aan de wetenschappelijke opleidingen rekenen we studenten die starten met een bacheloropleiding. Vooral het aantal eerstejaars aan de hogere beroeps-opleidingen is weer flink gedaald, na de uitschieter van 2004/2005. tabel 1.2 Het aantal eerstejaars studenten inclusief dubbeltellingen naar type opleiding Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de farmaceutische opleidingen steeg in 2016 tot 647. Dat is het hoogste aantal ooit. In datzelfde jaar studeerden in Utrecht en Groningen 221 apothekers af, vier minder dan in 2015. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Het aantal studenten aan de opleiding in Utrecht is in 2016 met 164 fors gedaald, naar 1248. Het aantal studenten in Groningen is ook afgenomen, van 680 naar 670. Daartegenover staat, net als in voorgaande jaren, een sterke groei van het aantal studenten dat kiest voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden

Bij de ene opleiding stopt 34 procent van de eerstejaars binnen een half jaar. De andere telt slechts 4 procent studiestakers per 1 februari. Soms is er een oorzaak aan te wijzen, dan weer is het koffiedik kijken. Een overzicht van opleidingen met opvallend veel of juist opvallend weinig studiestakers Het aantal eerstejaars dat koos voor een sociale studie groeide met ruim 8 procent. Ook de belangstelling voor opleidingen in de gezondheidszorg nam flink toe, met bijna 6 procent 'Vooral voor eerstejaars is het mentaal best moeilijk om alles te verwerken', vertelt studente Susanne de Boer. We spraken meerdere studenten over hun leven in coronatijd. Online lessen en geen. aantal met 195 personen (gemiddeld 49 per jaar). In de afgelopen twee jaar is het aantal studenten aan het wetenschappelijk onderwijs iets gestegen met 6 personen tot 716 studenten in het studiejaar 2000/2001. Het aantal eerstejaars studenten bij het wetenschappelijk onderwijs is de laatste twee jaar gestegen

Feiten en Cijfers (5 jaar) Onderwijs Organisati

Het aantal studenten theologie blijft stabiel en gering, zo laat een inventarisatierondje langs opleidingen zien. Het afblazen van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) heeft geen. Dit betekent dat de eerstejaars studenten sowieso over gaan naar het tweede leerjaar, ongeacht het aantal behaalde studiepunten. Het bsa is het minimum aantal studiepunten wat eerstejaars studenten moeten halen om de opleiding te kunnen voortzetten. Dit getal verschilt per hogeschool, en ligt meestal tussen de 40 en 50 studiepunten Aantal studenten per opleiding (*) Aantal generatiestudenten (*) Aantal studenten (*) Aantal uitgaande en inkomende studenten. Figure 1 - Annual Number of PhD Degrees. Relative Share of published A1 articles according to Impact Factor. Number of A1 Publications per year per FTE * : per Academiejaar / **: per Kalenderjaar

SISLink 13 - 21/6 - ronde 2 - Student analytics en

Studie in Cijfers - Pedagogiek - Studiekeuze123

Van de studenten die in Noord-Brabant starten met een opleiding zorg en welzijn haalt tussen de 20 en 50 procent hun diploma niet. Het aantal deelnemers aan mbo-zorgopleidingen daalde in de afgelopen vijf jaar fors en de nieuwe aanwas uit het hbo is niet voldoende om aan de toenemende vraag naar zorgmedewerkers in Noord-Brabant te voldoen Isis is eerstejaars Bèta-gamma student en deelt haar ervaringen. Verhouding Nederlandse studenten/internationale studenten: n.v.t. Aantal contacturen per week in het eerste jaar door Studiekeuze123 in opdracht van OCW op basis van verschillende bronnen en geeft een beknopt beeld van hoe een opleiding het doet in vergelijking met. Aantal studenten per opleiding (* In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling. International and European Law aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 168 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5

De studenten biomedische wetenschappen ervaren de studiebelasting als redelijk hoog, misschien zelfs wat hoger dan de studiebelasting bij andere bachelorstudies. De colleges, werkgroepen en practica nemen ongeveer zestien uur per week in beslag. Van jou als student verwachten we dat je de overige uren in de week besteedt aan zelfstudie Tabel 1: Totale instroom eerstejaars studenten hbo verpleegkunde 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Aantal eerstejaars 5088 6143 6558 7505 Bron: DUO 10 van de 17 hogescholen hebben in het najaar van 2017 besloten de numerus fixus voor de opleiding verpleegkunde te behouden of opnieuw in te voeren voor studiejaar 2018-2019 Aantal eerstejaars. Deze opleiding 50. Landelijk 35. Doorstroom naar het tweede jaar. Deze opleiding 60%. Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) Daarnaast loop je een aantal dagen per week stage

Feiten & Cijfers voor Bachelor Geneeskunde Erasmus

Vice-decaan Wim Kremer: Een aantal jaren geleden hadden onze studenten vaak meer dan 18 contacturen per week. Nu blijven we binnen de grenzen van 13 tot 18 uur, maar we moeten nog precies gaan tellen volgens de definitie van het universiteitsbestuur. Hier en daar kunnen er ook nog wel uren af, denkt Kremer Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019 Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid. Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserlan Deze groei wordt grotendeels veroorzaakt door het loslaten van de numerus fixus op de opleiding Fysiotherapie en de groeiende belangstelling voor de opleiding Verpleegkunde (+11%). In exacte aantallen verwelkomde de Faculteit Business en Economie (FBE) de meeste eerstejaars (3141 studenten, + 3%) Daarnaast is het aantal nieuwe Nederlandse propedeusestudenten aan de RUG dit jaar weer toegenomen (+ 144). Mogelijk dat de 1 e positie in de Keuzegids (Beste Klassieke universiteit) een rol heeft gespeeld, en - landelijk gezien -de ingevoerde halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten.. Populaire opleidingen en numerus fixu

Studie in Cijfers - Mondzorgkunde - Studiekeuze123

Studenten MBO Raa

HAN studenten op bedrijfsexcursie - Visser Duiven b
 • Doorbraakbloeding bruin.
 • Tilapia kopen.
 • Pvc katheter hoe lang blijven zitten.
 • Vlieg vast in keel.
 • Teletubbies acteurs.
 • Romanesco ovenschotel.
 • Flamingo Curaçao.
 • Mundo oefentoetsen 3de leerjaar thema 8.
 • Landelijke bedden.
 • Indo's zijn knap.
 • Rode vuurtoren.
 • La Despensa oosterhout.
 • Hoeveel commissie is normaal.
 • Ticker aftellen.
 • 2 Euro Frankrijk.
 • What is StockX.
 • Badkamer huurwoning pimpen.
 • Mocca d'or zwolle.
 • Keukenweegschaal IKEA.
 • Puur & Landelijk tv meubel.
 • H10 hotels Lanzarote.
 • Geborduurde sleutelhanger.
 • Devolo Cockpit Software.
 • Habanero Scoville.
 • Stadswandeling Asten.
 • Lugubere kinderliedjes.
 • Betonnen dak isoleren binnenzijde.
 • Kip mozzarella pesto Airfryer.
 • Trance Radio.
 • Rare namen.
 • Bijwerkingen hepatitis B vaccinatie.
 • Donderbus.
 • Devolo Cockpit Software.
 • Groeit een guppy staart weer aan.
 • Elektronica winkel rotterdam slinge.
 • Haarlems Dagblad Archief.
 • Schoolvakantie Canada 2019.
 • Waar komen fruitvliegjes vandaan in de winter.
 • Taalkundig ontleden oefenen.
 • North Sea Jazz 2016.
 • Verkoop winkelpand.