Home

Gender discussie

morgen kun je in het tropenmuseum aanschuiven bij een

Gelukkig kan ik daar goed tegen, maar dat is volgens mij het werkelijke front van de gender-discussie. Zweden Alja Tollefsen is enkele weken bij het gezin van haar dochter in Zweden Genderneutraal taalgebruik is taalgebruik waarin geen onderscheid tussen de genders of seksen/geslachten gemaakt wordt. Daarbij worden woorden vermeden die vooringenomen, discriminerend of denigrerend zouden kunnen zijn omdat een bepaald geslacht of gender de norm zou zijn. Voorstanders van genderneutraal taalgebruik vinden het van belang dat alle lezers zich in teksten kunnen herkennen; vrouwen, mannen, en mensen die zich niet in een van deze identiteiten thuis voelen Gender is juist gebaseerd op sociale factoren; zoals de opvattingen die we hebben en de opvoeding die we krijgen. Vroeger werd gedacht dat sekse en gender hetzelfde zijn. Deze visie, die biologisch determinisme wordt genoemd, gaat ervan uit dat mannelijkheid samenvalt met diegenen die biologisch gezien man zijn en vrouwelijkheid samenvalt met diegenen die biologisch gezien vrouw zijn

Deze hele gender discussie, is een cultureel marxistische tactiek om het westen te vernietigen. 99,9% van alle mensen identificeert zichzelf als of man, of vrouw, het is een enorm kleine maar luidruchtige minderheid die wetenschappelijk en biologische feiten ontkennen, puur en alleen omdat wetenschap en biologie een witte en mannelijke perspectieven zijn 'Onder transgenders zelf heerst ook veel discussie. Zij hebben juist moeite met genderneutrale toiletten, omdat ze hebben moeten vechten voor hun gender - en dat willen ze dan ook wel uiten, onder andere door naar een bepaalde wc te gaan. Dan ben je dus écht helemaal van het padje.Schrijver, analist,. De oproep voor minder seksistisch speelgoed in Nederland komt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven (D66) op felle kritiek te staan. Dit raakt ons diep in de ziel, net als discussies rond. Gender is de culturele uitdrukking van de verschillende biologische sekseverschillen. Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door John Money in onderzoek naar intersekse. Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de feministische theorie om via genderstudies de sociale constructie van gender te duiden. In de biologie is het sinds de jaren 1980 ook in gebruik om juist de biologische sekse van dieren aan te duiden

Genderneutraliteit: overdreven gedoe of heilzame

Ontstaan gender neutrale toiletten uit angst - Travestie

Genderneutraal taalgebruik - Wikipedi

Tv-recensie Haroon Ali Waarom stuit de discussie over gender zoveel kijkers tegen de borst? Haroon Ali 29 juli 2019, 22:08. Toen Marvel Harris vorige week bij Jinek vertelde over zijn transitie van vrouw naar man, en de documentaire die Jessica Villerius daarover maakte, zat tolerant Nederland klaar om warme steunbetuigingen te uiten op Twitter. 'De eeuwige revolutie voor meer degeneratie. Leonne (57) mag voortaan genderneutraal zijn: 'Ik heb allebei' De 57-jarige Leonne uit Breda is heel blij met de uitspraak van de rechtbank in Roermond maandag In Drenthe wordt lauw gereageerd op de discussie over rolbevestigend speelgoed. Die discussie is ontstaan omdat er in Frankrijk een verbod komt op de indeling jongens en meisjes in speelgoedwinkels

Er werken weinig mannen in het primair onderwijs (po) en de zogenoemde feminisering van het onderwijs wordt geregeld als onwenselijk gezien. Uit de gevonden studies blijkt echter dat het geslacht van de leraar niet of nauwelijks invloed heeft op het gedrag en de prestaties van kinderen Ideologische discussie De discussie over gender wordt echter steeds ideologischer van aard en leunt op de postmoderne gedachte dat de werkelijkheid een sociaal construct is dat je kunt deconstrueren als het je niet aanstaat

Gender Over ons Rijksuniversiteit Groninge

gender. De discussie zal open worden gelaten, zodat ieder zijn eigen mening kan vormen. De kennisclip is bedoeld om de doelgroep te voorzien van (extra) kennis over het onderwerp, een discussie in gang te zetten en misschien tot eventuele nieuwe ideeën voor genderinclusief taalgebruik te komen 'Discussie lachwekkend' Het overgrote deel van de nuchtere Nederlanders vindt de discussie over genderneutraliteit lachwekkend en spreekt van gendergekte, zegt SGP-Kamerlid Bisschop

De reden waarom opmerkelijk weinig mannen bloggen

Cate Blanchett heeft genoeg van de hele discussie rondom vrouwen in Hollywood. Ze vindt het een interessante kwestie, maar heeft het gevoel dat elk jaar weer hetzelfde gesprek wordt gevoerd Zowel genen en hormonen als opvoeding en socialisatie bepalen 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' en de waarde die we eraan hechten. Hoe zwaar elk doorweegt en hoe de beïnvloeding gebeurt, is nog onderwerp van discussie. Meer lezen online. Genderklik - Vlaamse portaalsite rond gender; Aanraders uit de RoSa-bibliothee In de hedendaagse maatschappij zijn de positie van mannen en vrouwen, de betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, en van seksualiteit, familie en reproductie vaak punten van discussie. Op de UvA richten studenten en specialisten zich ook op deze thematiek, en dan voornamelijk op de achterliggende wetenschappelijke (theoretische en methodische) inzichten van gender en diversiteit Gender mainstreaming : voortgang en discussie. Medio 2004 pakte het kabinet met de instelling van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) de draad weer op van het Kabinetsstandpunt Gender Mainstreaming (juli 2001). De VCE heeft ten doel, om in de periode september 2004 - december 2006 de voortgang van het proces van gender mainstreaming bij de Rijksoverheid te volgen, te beoordelen en te.

Yvette Luhrs Archieven - OneWorld

De echte discussie - die moet gaan over gender en seksuele hervorming - wordt uit de weg gegaan. De focus op cultuur, etniciteit, religie en gemeenschap werkt depolitiserend. Ook ik loop niet hand in hand met een andere gozer door Rotterdam. Bijna nooit - ik pas wel op Fuck that very much Genderidentiteit verwijst naar de innerlijke beleving van gender, het gevoel man of vrouw te zijn (of beide of geen van beide). Het is een sociale identiteit die vooral wordt beïnvloed door externe factoren zoals opvoeding, cultuur en de invloed van stereotypen Bij genderstereotyperingen denk je al snel 'er zit wel iets in' en juist daar schuilt het gevaar. Ze zijn namelijk een vereenvoudiging en generalisering van de werkelijkheid. Ze worden toegepast op iedereen, waarbij er voor het gemak ook maar vanuit wordt gegaan dat er slechts twee genders zijn. 'Mannen zijn sterk' vertelt het stereotype ons Bijzonder voer voor een Apple website om een discussie als deze te starten, maar gezien de titel om een reactie vraagt, hier de mijne. In de Westerse wereld is er zoveel luxe en welvaart dat er geen échte problemen meer zijn, zoals andere landen die kennen, dat er gezocht moest worden naar iets nieuws: genderneutraliteit

Betoog Nederlands Genderneutraliteit: stoere prinsessen en

Gender is a construct. Wie denkt dat genderneutraal en non-binair hedendaagse trends zijn, die heeft het mis. Een eeuw geleden was kunstenaar Claude Cahun (1894 - 1954) al een 'neuter', zoals ze dat zelf noemde. Ze bond zich aan geen van beiden genders, maar bewoog zich tussen man, vrouw en alles daartussen Laurens Buijs, docent Gender Studies aan de UvA Het is goed dat er discussie over blijft bestaan. Zo komen mensen erachter dat we met het accepteren van gays nog lang niet klaar zijn Heftige discussie over mannelijkheid tijdens avond over 'Echte Mannen' Feministen zijn niet meer alleen vrouwen die hun oksels niet scheren en hun bh's in de brand steken. Als hedendaags feminist kun je een vrouw, een man of iemand daar tussenin zijn

Deze discussies zijn illustratief voor een bredere sociale discussie over taalgebruik die te maken heeft met etniciteit en seksisme. In deze scriptie is onderzocht op welke manier er bij de Volkskrant wordt omgegaan met adviezen over discriminerend taalgebruik op het gebied van gender, ras en etniciteit. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen Op Instagram en andere kanalen wil Katja Schuurman nog wel eens een discussie starten. Maar ook hier is er, blijkt uit het commentaar dat ik in het dagelijks leven op deze pose krijg, zeker nog sprake van gender discriminatie #baasopeigenborst #genderequality # , aldus de letterlijk en figuurlijk uitdagende Katja

Video: De genderneutrale wc: meer dan een toilet - De Verslaggeve

Gender fluid, het wisselende geslacht Baggy jeans, rokjes, topjes, sweaters, alles is te vinden in je kledingkast. Maar niet alleen je kledingsmaak verschilt van dag tot dag, ook je geslacht wisselt mee. Vertel het in één keer goed en duidelijk zodat je ellenlange discussies kan vermijden In Zweden is discussie over de vele geslachtsaanpassende behandelingen voor jongeren. Het bracht theoloog en counselor Jan Minderhoud ertoe om de gendertheorie onder de loep te nemen. Er speelt. In gesprek over gender en genderongelijkheid. Het gaat er in discussies over genderneutraliteit niet om dat je als vrouw geen rok of hoge hakken meer mag dragen, het gaat erom dat dit voor zowel mannen als vrouwen geaccepteerd zou moeten zijn, zegt Kathrine van den Bogert, onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit

Knettergekke activist: 'Argumenten tegen

Verhaeghe, Paul. 'Wat Niet Stopt Zich Niet Te Schrijven': Millenial Fantasies: De Sex/gender Discussie Vanuit Lacaniaans Perspectief. BULLETIN : SOPHIA = NIEUWSBRIEF : SOPHIA 2000 : 31-40. Print Nature of Nurture? Hoe wordt een mens gevormd? Vele uren hebben psychologen en onderzoekers met elkaar gediscussieerd over dit antwoord. Het debat over nature versus nurture is namelijk al jaren gaande, met veel overtuigend bewijsmateriaal aan beide kanten Op een universiteit is het vrije debat belangrijk, dus moet daar plaats voor zijn, hoe moeilijk een dergelijke discussie ook kan zijn. En het kan lang duren voor een dergelijk debat is uitgeloogd, zegt ze. De discussie over genderbias in de wetenschap en het belang van Vrouwenstudies begon in de jaren 80 van de vorige eeuw Ook gender wordt steeds meer ter discussie gesteld. Zo stimuleert Beyoncé meisjes om na te denken over de positie van vrouwen en in de wereld. Online zien jongeren steeds vaker hun idolen of beroemdheden uitspraken doen over vegetarisch zijn, Black Lives Matter, tweedehands kleding, discriminatie etc. Bekende rappers als Ronnie Fles en Typhoon delen via rap hun visie op racisme en discriminatie

Genderneutraal speelgoed? 'Er is ook nog zoiets als natuur

 1. GENDERBENDE: films, discussie, lezing Judith Butler. In onze cultuur is het gangbaar alles en iedereen in te delen in twee categorieÃÆ'«n: man of vrouw. Deze film inspireerde de filosoof Judith Butler tot nieuwe gendertheorieÃÆ'«n in het hoofdstuk 'Gender is Burning' uit haar boek Bodies that Matter (1993)
 2. Met Diva, zoals het vorige week onthulde kunstwerk heet, wil de Braziliaanse kunstenares Juliana Notari naar eigen zeggen de discussie rondom de problematisering van gender aanzwengelen
 3. Gender Bender. Alles Discussies Screenshots Artwork Uitzendingen Video's Nieuws Gidsen Recensies Forum: Een nieuwe discussie starten < >.
 4. 'Je gaat het pas zien, als je het doorhebt', luidden de befaamde woorden van Johan Cruijf. Ik zie het overal om me heen: een pleidooi voor meer sociale gelijkheid

WC, plee of toilet: het kleinste kamertje zorgde de afgelopen tijd voor grote ophef. Schrijver en historicus Jannet Vaessen over afkeer en irritatie rond genderneutrale toiletten Dit gender neutrale gedoe wordt weer een eindeloze discussie, die eigenlijk helemaal niet nodig is. Iedereen weet toch wel dat je meisjes-meisjes hebt en meisjes die wat stoerder zijn dan een ander. Logisch dat juist die meisjes stoerdere kleren aan willen hebben Nog een paar jaar en dan krijg je discussies omdat je in een situatie iemand aanduid als vrouw. Terwijl diegene wellicht transgender is of gender neutraal. Ik vind het allemaal een beetje eng worden Er zijn discussies die ik aan mij voorbij laat gaan. Ze interesseren me niet en dan kan ik niet de energie opbrengen er een mening over te vormen. Soms interesseren ze me wel, maar dan vind ik mijn mening niet opwegen tegen het risico op social media met een paar eenlettergrepige woorden verkeerd begrepen te [

Gender (sekse) - Wikipedi

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube 15-jun-2014 - 03 Ridder Roze Paperclip gender-discussie. De Ridder met de Roze Paperclip (03): Een Probleem van Gender Dit om tegemoet te komen aan de gender neutrale medemens die om erkenning roept. Zonder opgaaf van redenen had waarschijnlijk niemand het verschil gemerkt. Met onbedwingbaar zuchten volg ik deze, zoveelste, maatschappelijke discussie die z'n wortels vindt in een pandemische allergie waarvan de belangrijkste symptomen overgevoeligheid en onbegrip zijn Dat de discussie daarmee klaar is. Ze huilen vaak dat er man of vrouw op het paspoort staat. Op je paspoort staat echter je geslacht vermeld en niet je gender. Dus die discussie kan je al meteen afkappen Graag had ik eens de verschillende meningen over gender selectie gehoord. zo zal de discussie -weer maar eens- ontaarden. Gr, Laurence. LAURENCE, 17/02/11 #9. Renita. Och, hier is het [u]niet[/u] illegaal dus iedereen die dat wil en het geld heeft kan zo op een vliegtuig stappen om de kansen op hun wens te vergroten

Debatstelling.nl 350+ stellingen voor debat en betoog ..

Laten we de discussie over de vrijheid van meningsuiting en het al dan niet kwetsen en beledigen, gender en hypes, maar er is één materiële zaak die ons bindt: dat we dansen op dezelfde aardkorst waaruit we zijn voortgekomen temidden van alles wat de zwaartekracht vasthoudt. Noem me holistisch,. Moderator Farid Tabarki heeft aan tafel deze avond sociaal wetenschapper gespecialiseerd in gender en seksualiteit Linda Duits, kunstcriticus van De Groene Amsterdammer en hoofdredacteur - Ons Amsterdam Koen Kleijn, kunstenaar, schrijver en activist Alina Lupu, kunstenaar Erik Kessels, directeur BredaPhoto Fleur van Muiswinkel, stadsdramaturg bij KVS in Brussel Tundé Adefioye, oprichtster en.

Gender-discussie PSV FORU

Netwerkorganisatie van deskundigen in internationale samenwerking | Professional network of Development Cooperation Expert Gender Bender DNA Twister Extreme. Alles Discussies Screenshots Artwork Uitzendingen Video's Nieuws Gidsen Recensies.

Genderneutraal: hype of blijvertje? Movisi

Beste lezer, Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht! Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij Anaphem weer keihard tegenaan Gebruik dan onze stellingen als basis voor een gesprek, discussie of debat in de klas over covid-19. Blog Debatteren zonder drogredenen. Drogreden kunnen in het dagelijks leven moeilijk te vermijden zijn, maar in een debat is het gebruiken van drogredenen echt niet de bedoeling De Nieuwjaars Netwerkdag 2021 was op woensdag 13 januari met een gevarieerd programma: workshops over SDGs en EU contracten; discussie nav 'The Value of Everything'; in de ochtend een Azië borrel en 's avonds een Netwerkborrel met gastspreker Jakkie Cilliers over 'Africa First

Wat is de betekenis van genderneutraal? - Madave

 1. What contributes to gender-associated differences in preferences such as the willingness to take risks, patience, altruism, positive and negative reciprocity, and trust? Falk and Hermle studied 80,000 individuals in 76 countries who participated in a Global Preference Survey and compared the data with country-level variables such as gross domestic product and indices of gender inequality
 2. Cruciale concepten daarbij zijn emancipatie, identiteit, verschil en macht, die steeds weer op verschillende manieren aan bod komen in de discussies tussen docenten en studenten. Gender is hierbij een eerste analytisch kernbegrip, dat wordt bekeken in samenhang met diverse factoren die bepalend zijn voor identiteit en sociale posities
 3. We trappen de avond af met een korte terugblik op de successen die geboekt zijn. Maar er is nog veel te doen. Hoewel steeds meer mensen inzien dat verandering noodzakelijk is, verzandt de discussie vaak, verzaken politici om de leiding in het debat te nemen en is het voor veel mensen moeilijk om op een open en constructieve manier over een aanpassing van Zwarte Piet te praten
 4. Wie ben ik dat ik dit mag doen, zo stelde de juist ingehuldigde koningin Juliana in 1949 de retorische vraag. Met deze vraag naar de identiteit - een zeker in deze snel veranderende tijd veelbesproken onderwerp - moest ook de Raad van Kerken zich vroeg of laat een keer bezighouden
 5. ar Series 2019-20. Promoties & Oraties Promoties & Oraties. En welke rol spelen stereotypen in de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet
 6. Startbijeenkomst discussie allocatiemodel De hele academische gemeenschap is uitgenodigd voor de startbijeenkomst over het allocatiemodel van de UvA op maandag 23 mei a.s. Discussieer mee en breng jouw ideeën in over hoe het geld binnen de UvA het beste verdeeld kan worden

Genderneutraal - NR

 1. Het opleggen van strikte gescheiden zaken van jongens en meiden is volgens mij al heel lang verleden tijd, maar wordt er door een club mensen de hele gender discussie tevoorschijn getoverd voor een hele kleine club mensen die ontzettend met zichzelf in de war is en vooral vind dat de hele wereld hun verwarde zelfbeeld moet accepteren
 2. Garage Rotterdam en TENT: Het doorbreken van de gender dichotomie // Feature // 23.10.2017 // Liza Prins // Kunnen we gender niet beter zien als een spectrum in plaats van een dichotomie die 'de vrouw' diametraal plaatst tegenover 'de man'? De expositie Nora in Garage Rotterdam en Among other things I have taken up smoking in TENT stellen deze en andere vragen
 3. Publicatiedatum: 6-2-2019 00:00 Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding 4. Conclusie en discussie 4.1 Conclusie In westerse samenlevingen zoals Nederland is het huwelijk nog steeds belangrijk voor veelmensen en weerspiegelen trouwen en ouderschap een investering in en toewijding aan de relatie
 4. Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Onder gendergelijkheid verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet
 5. Door die discussie kun je je resultaten vervolgens nog verder aanscherpen. Gender en performance uitgediept. De Amerikaanse literatuurwetenschapper Judith Butler was een van de eersten die gender van geslacht onderscheidde en gender los van lichamelijke kenmerken begon te bestuderen. Ze bedacht daar de nodige analyse-instrumenten voor

Waarom stuit de discussie over gender zoveel kijkers tegen

Normale discussie: Baby met hoofdje onder gemiddeld door n.de-1557944 » 16 okt 2020 - 15:53 : 0: 0 : door n.de-1557944 16 okt 2020 - 15:53 : Normale discussie: Gender reveal voor oudste kind door kitt-1029382 » 15 okt 2020 - 16:42 : 1: 0 : door andr 15 okt 2020 - 20:20 : Normale discussie Gender. Er zijn leerlingen die voelen dat ze van een andere gender zijn dan hun lichaam vertelt, of die zich niet thuis voelen bij de hokjes 'jongen' en 'meisje'. Zij kunnen kwetsbaar zijn als medeleerlingen daar niet goed mee kunnen omgaan Het lijkt erop dat de LHBTI-propaganda op alle fronten de spuigaten uitloopt. Gister deed ik een oproep op Facebook om te onderzoeken in welke plaatsen in Nederland het 'gaybrapad' al is geïntroduceerd. Daaruit bleek dat sommigen niet eens doorhadden dat dit een initiatief was van de homo-emancipatie beweging (tegenwoordig LHBTI genaamd). Ook bleek dat dit in veel meer plaatsen in Nederland.

Artikelen over genderneutraal Telegraaf

Genderneutrale toiletten zijn hard op weg om de norm van seksescheiding op toiletten voor eens en voor altijd te doorbreken. Een heuse opmars lijkt gaande: musea, universiteiten, gemeentes en provincies lopen hierin voorop Het is een groot probleem voor mensen die zich geen vrouw of man voelen. Dat de taal hen alsnog bestempelt als 'hij' of 'zij.' De nieuwe voornaamwoorden 'hen' en 'hun' moeten niet alleen hun emancipatie mogelijk maken, maar die van iedereen 'Alle vrouwen zijn hoeren, behalve je eigen moeder' is een veel gehoorde spreuk. Geenstijl schreef er in 2012 nog een artikel over met de titel 'Vrouwen zijn hoeren. Allemaal'. In dat artikel verwezen ze naar een onderzoek belicht door hun zuster-bedrijf, de Telegraaf, via de website vrouw.nl. Ja, Geenstijl en de Telegraaf zijn allebei onderdeel van de TMG Mediagroep

‘Klagen over misstanden, maar zelf betalen voor porno, hóHet Linn Sondek LP12 &#39;liefhebbers&#39; topicTransgender en cisgender – De Tweede Sekse VoorbijEen vrouw aan de stoel is heel gewoonGender in het secundair onderwijs - Frans

Mensen die hun gender anders definiëren dan man of vrouw. 15. Othering De (onbewuste) handeling om personen die niet aan de sociale norm voldoen als exotisch object te bejegenen. 16. Panseksueel Mensen die zich aangetrokken voelen tot iemands persoonlijkheid, ongeacht hun gender. 17. (Cis)passin Gender en gendergelijkheid behoren tot de meest populaire onderwerpen van discussie in de hedendaagse samenleving, zeker nu de verhoudingen tussen seksen op scherp staan. Niet voor niets is Zij/Hij gekozen tot het centrale thema van de Maand van de Geschiedenis 2019 Bevorder discussie en schuring. In leeftijd, gender, culturele achtergrond, sociale klasse, het al dan niet hebben van een beperking, et cetera. Een organisatie die werkt aan inclusiviteit is een leukere organisatie om voor en mee te werken Activiste Mignon wakkert discussies aan over gender, zelfbeeld en feminisme. Haar Instagram is een fijne en veilige plek om je mening te delen

 • Dudok Rijnstraat.
 • 2.1 Bluetooth amplifier.
 • Messenger search date.
 • Om kader Word.
 • Arrow kleding.
 • Slava class cg.
 • Clomid.
 • Best alarm clock app Android.
 • Treatwell kosten.
 • Xenos Hoog Catharijne.
 • Libanese salade bowl.
 • Heupklachten kind.
 • Trendkleuren kinderkamer 2020.
 • Bashar al assad geloof.
 • Vervangen van cement.
 • Gratis babypakket België.
 • Geoffrey Rush imdb.
 • Nederlandse herdenkingsmunten.
 • Waar koorts meten.
 • Zoete curry saus.
 • Kosten heipaal per meter.
 • CLT vloer overspanning.
 • Andere Tijden Transport.
 • Bas fagot.
 • KEGG.
 • Vakantie omgeving Edinburgh.
 • VDAB.
 • Arca Swiss statief.
 • Zakelijke kleding dames goedkoop.
 • Wat eet de noordse stern.
 • Voice Match Nederlands.
 • Bètablokkers gewichtsverlies.
 • Experiabox V10 firmware download.
 • Kipriotis Village aardbeving.
 • Wie is naaste familie.
 • Zuiveringszout Welkoop.
 • Consuminderen forum.
 • Flagstones restpartij.
 • Kop ellepijp gebroken.
 • 2 en 5 balk afmetingen.
 • Supinatie voet klachten.