Home

Celademhaling bioplek

Intro - Bioplek

Biologiesite voor het middelbaar onderwijs met informatieve teksten en figuren over diverse onderwerpen, practicumproeven, een vraag-en-antwoordrubriek en links Celademhaling Animaties; Citroenzuurcyclus animatie Animaties; Eindoxidatie Animaties VWO Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van Bioplek? Laat het ons weten en wij nemen contact met u op. Contact. Volg ons Bioplek werkt. celademhaling en in mindere mate de gisting (of fermentatie). De energie die nodig is om ATP te synthetiseren wordt gehaald uit energierijke organische verbindingen zoals sachariden en vetten, en in mindere mate uit aminozuren. Een veel gebruikt substraat voor de synthese van ATP is het monosacharide glucose. I

Inhoud animaties havo-vwo - Bioplek

Celademhaling = al die ademhalingsreacties: de processen die zich afspelen in je cellen om energie vrij te maken door o.a. verbranding van voedsel met zuurstof. Bij ademhalen gaat je borstkas op en neer en zal je je buik iets naar voren en naar achteren voelen gaan. Kortom: er gaat lucht naar binnen en naar buiten Anaerobe ademhaling Sommige micro-organismen hebben een anaërobe ademhaling. Dat wil zeggen dat ze over een ademhalingsketen beschikken maar de ademhaling zonder zuurstof uitvoeren: Er wordt geen zuurstof gebruikt als laatste stof om gevormd NADH te oxideren ( en zo ATP te winnen) maar een andere stof die elektronen kan opnemen zoals nitraat en sulfaat gebaseerd op de volgende animatie: http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/cellularrespiration.htm Celademhaling Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering uit ADP ATP wordt gegenereerd, onder verbruik van zuurstof (O2) en productie van kooldioxide

De celademhaling Wanneer je het hebt over de celademhaling heb je het eigenlijk over een chemische ademhaling die plaatsvindt in onze cellen. Deze ademhaling is ontzettend belangrijk en daarom is het ook heel belangrijk dat dit proces vlekkeloos kan blijven plaatsvinden want onze gezondheid, met name het hart en zenuwstelsel, hangt van dit proces af Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός metabolismos = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen onder gebruik van energie en de afbraak van biomoleculen, waarbij energie vrijkomt.

Celademhaling en gisting Ook hier hebben we twee teksten opgesteld. Eén die het onderwerp zeer grondig behandelt en een vereenvoudigde versie voor klassikaal gebruik. Aanklikken van de links geeft je: 1. Een tekst voor de leerkrachten (pdf) 2. Een powerpointpresentatie aansluitend bij bovenstaande tekst 3 De losgelaten O 2 diffundeert naar de cellen die het nodig hebben voor de celademhaling. De affiniteit wordt echter nooit nul. Het hemoglobine reist altijd met een restvoorraad terug naar de longen. In de onderstaande afbeelding wordt de zuurstofafgifte (verlies aan affiniteit) in verschillende weefsels weergegeven Een mens bestaat uit ongeveer 100.000.000.000.000 cellen (dat is 100 biljoen). Elke cel heeft zuurstof nodig. Zonder zuurstof sterft een cel. De zuurstof is nodig om energie te maken. Het proces waarbij in een cel energie gemaakt wordt is vrij ingewikkeld, en bestaat uit drie fasen: (1) glycolyse, (2) de citroenzuurcyclus of krebscyclus, en (3) oxidatieve fosforylering

celademhaling betekenis & definitie. oxydatieve stofwisseling van de cel. De brandstof (vnl. glucose) wordt geleidelijk omgezet in kooldioxyde en water. Er treedt achtereenvolgens een aantal verbindingen op die minder CO2 groepen of minder H-atomen bevatten Biologie: celademhaling. leerboek plantkunde p224-223. STUDY. PLAY. Wat is de formule van celademhaling? 38 ATP komt vrij. Wat is celademhaling? omzetten van glucose in Energie! ATP. 3 fosfaatgroepen + Ribose + adenine. Hoe wordt ATP gebruikt? Hydrolyse van ATP - fosfaat groep op het einde schiet weg en geeft energie vri

Samenvatting Biologie Ademhaling Scholieren

 1. Biologie: Fotosynthese en celademhaling and other summaries for Biologie, Wetenschappen. Dit is wat je moet kennen van het derde hoofstuk biologie voor de derde graad ASO. Ik heb de boeken biogenie 5.2, 5.2/6.2 en 6.2 en het handboek voor.
 2. Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 10:29. Absolute snelheid 43; 10:0
 3. Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, ATP wordt gegenereerd. 78 relaties
 4. ademhaling Ademhaling is het proces waarbij een organisme zuurstof opneemt en koolzuur afgeeft (gasuitwisseling). Bij zoogdieren (de mens is ook een zoogdier) verwijst ademhaling naar de bewegingen van borstkas, middenrif en buik waardoor een luchtstroom wordt opgewekt (longventilatiebewegingen)
 5. Ik had een vraagje ivm met de celademhaling van bio. Er staat in het schema dat er 6 H2O wordt verbruikt en dat er 12 wordt gevormd. Maar ik snap niet zo goed in welke stappen dit gebeurt. Want bij de glycolyse worden er volgens biogenie 2 gevormd, bij de citroenzuurcyclus worden er 4 verbruikt en bij de eindoxidaties worden er 12 gevormd. Dan klopt dit toch niet met de globale.
 6. De betekenis van celademhaling vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van celademhaling gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Aerobe en anaerobe ademhaling ademhaling bacteri

Het lichaam kan op verschillende manieren energie leveren. Het fosfatensysteem/ATP-CP systeem, het anaerobe systeem/melkzuur systeem en het aerobe systeem/zuurstofsysteem. Belangrijk om te weten, is dat alle drie de systemen altijd samen actief zijn. De duur en de inspanning bepalen welk systeem het meest actief is. Het Aerobe systeem is het meest complexe systeem en kan de grootste. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Biogenie 5.2 - leerboek, geschreven door Luc D\'Haeninck & Leen dekeersmaeker. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over DNA, wetenschappen, aminozuren, Thema 1 Functionele morfologie van de cel, Thema 2 Chemische stoffen in organismen, Thema 3.

aerobe celademhaling - YouTub

bioplek inhoud bovenbouw animaties en theorie. Gebruik een zo groot mogelijk scherm. Zet alle regelbalken uit.(F11) Voor Ipad en andere tablets: Druk op 'tablet' Je kunt kiezen uit twee theoretische practica: de verschillen tussen de bouw van het bloedeiwit van mens, gorilla en paard (eenvoudig) en de ontwikkeling in de bouw van een van de eiwitten die in de mitochondriën de celademhaling regelt (ingewikkelder) Een bacterie bestaat uit één cel, bestaande uit de celenveloppe dit is de verpakking, en de celinhoud. De bacteriecel is prokaryoot dat wil zeggen dat het DNA niet in een aparte celkern ligt maar los. Ook zijn er geen celorganellen met aparte functies zoals mitochondrien (celademhaling) Mitochondriën = is een boon- of bolvormige celorganel dat functioneert als energieomzetter van de eukaryote cel. Deze dienen voor de celademhaling. De cel moet leven en energie krijgen. De zuurstof wordt opgenomen, de CO 2 wordt geproduceerd en suiker komt vrij. Er zijn er honderden per cel aanwezig oxidatieve fosforylering Men gebruikt eveneens de term eindoxidaties als synoniem. De oxidatieve fosforylering is een reactiereeks die doorgaat in de mitochondriën en die de eindfase betekent van de celademhaling bij eukaryoten

Celademhaling - 3 definities - Encycl

Toepassingen van carbonzuren. Carbonzuren en carbonzuurderivaten komen zeer veel voor in de natuur. Zij behoren tot de eerste organische stoffen die men kende, o.m. omdat carbonzuurzouten gemakkelijk te bereiden zijn uit planten en dieren dissimilatie: Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de. De assimilatie(s) v 1 gelijkmaking, aanpassing 2 het volledig in elkaar opgaan van verschillende bevolkingsgroepen 3 (taalk) gehele of gedeeltelijke gelijkwording van Ademhaling platwormen. Functie van ademhaling: Een worm moet natuurlijk net zoals een mens ademhalen, om te kunnen blijven leven.Je hebt dan verbranding nodig Platwormen zijn eenvoudige dieren kan de algemene chemische reacties van fotosynthese en celademhaling schrijven en de essentie van de deelprocessen verwoorden: kan de kenmerken van het leven verwoorden: kan de structuur van de cel op lichtmicroscopisch en elektronenmicroscopisch niveau herkennen en bouw en functie van de celonderdelen toelichten

Fotosynthese en dissimilatie vergelijk de processen. In deze opdracht kun je controleren of je de leerstof voldoende onder de knie hebt. Het gaat om kennis over fotosynthese, dissimilatie en de vele stoffen, waaronder co-enzymen, die nodig zijn om de processen in het celplasma, de chloroplasten en de mitochondriën goed te laten verlopen. 1 Bekijk de animatie op Bioplek (klik hier voor de tablet) In deze video wordt een overzicht gegeven van de aerobe en anaerobe dissimilatie Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de. Het resultaat van aerobe glycolyse is dat de. Wat is stofwisseling? • Stofwisseling of metabolisme is het geheel. van chemische processen in een levend. organisme of in levende cellen • Een organisme neemt stoffen op uit de. omgeving en geeft er andere terug aan af. • Een cel neemt stoffen op uit zijn omgeving en. geeft er andere terug aan af

De celademhaling Mens en Gezondheid: Gezonde voedin

Ga weer naar www.bioplek.org. - ga naar binnen - kies in de kolom bovenbouw voor inhoud theorie animaties - klik op spijsvertering - Klik in de kolom spijsvertering voor vertering eiwit Samenvatting Biologie HAVO en andere samenvattingen voor Biologie , Natuur en Gezondheid. Een uitgebreide samenvatting van de HAVO stof biologie. Deze samenvatting is gemaakt met behulp van de boeken Nectar havo4 en havo5, de syllabus 2015/.. kan de algemene chemische reacties van fotosynthese en celademhaling schrijven en de essentie van de deelprocessen verwoorden kan de kenmerken van het leven en de criteria voor de indeling van de levende wezens verwoorden kan de leerstof 1ste graad SO zelfstandig verwerken biochemie hoorcolleges samenvatting [bedrijfsnaam] [bedrijfsadres] inhoudsopgave biochemie. College-aantekeningen, Alle colleges Enegies & Interactions College 2: protein structure & function Sv CB - Samenvatting Essential Cell Biology Biochemie C2 CASE OF Soering v. THE United Kingdom

Bioplek bevat informatieve teksten, animaties en figuren over diverse onderwerpen en proeven. www.biologieweb.nl. Op deze website kun je informatie vinden over allerlei thema's in de vorm van powerpoint presentaties, videoclips, testjes 1 Tekst dr. ir. Cor van den Berg Lid redactieraad RCC Koude & Luchtbehandeling Conservering voedingsmiddelen door koudeketens ULO-bewaring: tussen gisting en verbranding Deze aflevering in de serie bijdragen over voedselbehoud door koudeketens gaat in op de werking van ULO (ultra low oxygen) bewaring als conserveringsmethode voor fruit en andere tuinbouwproducten

PDF | GIP Sociaal en Technische Wetenschappen 6de middelbaar | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Ben mezelf ook al wat aan het voorbereiden op het ingangsexamen maar is het noodzakelijk om alle begrippen en definities te leren bij fysica, chemie, wiskunde Bio Mido (Growshop) Von Zesenstraat 6 ongeveer 6 minuten lopen (280 meter) Kameleon (Café) Zeeburgerstraat 1 ongeveer 6 minuten lopen (280 meter Het hart als centrale motor Bouw van het hart Werking van het hart Bloedsomlopen Transport als noodzaak voor celademhaling Transport en gezondheid Hartinfarct - hartstilstand Bloedtransfusie Bloeddruk 193 Synthese 195 Kruiswoordraadsel 196 Ken je de leerstof? 197 NATU1LW.indb :2

Dissimilatie Bioplek: www.bioplek.org/animaties/celademhaling/celademhaling.html. Glycolyse Bioplek: https://www.bioplek.org/animaties/celademhaling/glycolyse.htm Wat is stofwisseling? READ. Licht • Naargelang de soort plant (zonneplanten e De delen benoemen van de celcyclus (volgens de animatie van bioplek.org). Voor 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen en biologie. DNA en RNA (2) Foto- en chemosynthese, celademhaling. Test. meerkeuzevragen voor 5 ASO 2 uursrichting biologie (Vlaanderen) uit biologie examen VWO 2010 (1) Nederland. vermenigvuldig met 9

Meer over aërobe dissimilatie kun je vinden op de site die te vinden is via URL13. Zoek het onderdeel stofwisseling op en kies hier celademhaling, citroenzuurcyclus en eindoxidatie en eventueel stofwisseling (overzicht). In het onderdeel biochemie vind je informatie over het energierijke molecuul ATP (klik op ATP ADP) Celademhaling bioplek. Stofwisselingsziekte. Stofwisseling schooltv. Groeistoornis (niet erfelijk) ME/CVS. Hypothermie onderkoeling. Examenvragen stofwisseling. Poster stofwisseling bioplek. Stofwisseling overzicht bioplek. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag Activités éducatives créées par sur Educaplay. Son activités; Inscrivez-vous pour envoyer un message priv De reacties van de fotosynthese kunnen in twee groepen verdeeld worden. De reacties die licht nodig hebben noemen we de licht-afhankelijke reactie

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. De delen benoemen van de celcyclus (volgens de animatie van bioplek.org). Voor 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen en biologie. DNA en RNA (2) Foto- en chemosynthese, celademhaling. Quiz. meerkeuzevragen voor 5 ASO 2 uursrichting biologie (Vlaanderen) uit biologie examen VWO 2010 (1) Nederland. vermenigvuldig met 9 Matisse, Woman in Japanese Robe by the Water , 1905. - Matisse, woman in japanese robe by the water , 1905. henr Je bent op de hoogte van een aantal begrippen uit de onderbouw: de voedingsstoffen, de organen van het verteringsstelsel en hun samenwerking, enzymen en hoe ze werken, proces van vertering en opname in het bloed Deze site is ontworpen door Katrien Goossens voor biologie, natuurwetenschappen, fysica, chemie en wiskunde. Het is een verzamelplaats voor didactisch interessante sites in verband met wetenschappelijk onderwijs

Stofwisseling - Wikipedi

Images for Citroenzuurcyclus Eenvoudig Uitgelegd. Citroenzuurcyclus s Citroenzuurcyclus Makkelijke Uitleg manier 2: de polaire aminozuren zorgen ervoor dat de 3D vouwinng van het eiwit zodanig plaatsvindt dat deze groepen juist zo dicht mogelijk bij de watermoleculen komen te liggen. Bovendien zorgen deze apolaire aminozuren voor H-brug vorming tussen verschillende aminozuren die mogelijk tien tot vijftig aminozuren uit elakar kunnen liggen .Dit levert wederom een mogelijkheid op om de 3D.

Video: Fotosynthese_en_celademhalin

bioplek-inhoudbovenbouw animations biology schoolPPT - Aërobe dissimilatie PowerPoint Presentation, freebioplek zoekenToepassingen van carbonzuren
 • Alvin and the Chipmunks meiden namen.
 • Vlieg vast in keel.
 • Leukocyten in liquor.
 • Beyblade metal fusion aliexpress.
 • Schloß Dankern Ferienhaus.
 • Therapie na scheiding.
 • Reisjunk Pai.
 • Ruimtelijke oriëntatie oefenen.
 • Tijm soorten.
 • Wat is een nachtmerrie.
 • Ziek van gamba's.
 • Morning Flow Yoga.
 • Nutrition and health claims eurlex.
 • Veranda glas.
 • Emerald rank CubeCraft price.
 • Molen bouwen.
 • Amsterdam op canvas.
 • KNRM meldingen IJsselmeer.
 • Enduro mover monteren.
 • Wat is CBS ziekte.
 • Smoothie met vanille eiwitpoeder.
 • Spaanse hondennamen.
 • KIJK app werkt niet op LG tv.
 • Present simple vs present continuous.
 • Hondenkam met mesje.
 • Symbolab differential equation.
 • Geoffrey Rush net Worth.
 • Baptisterium lateran.
 • Blauwtongskink.
 • Taalkundig ontleden oefenen.
 • Vrouwelijke Jack Sparrow.
 • Woordzoeker Kind 5 jaar.
 • UEFA streaming channels.
 • Valkparkiet split.
 • Lego marvel part 2.
 • Ford GT 1966.
 • Medische indicatie corona.
 • BIV berekenen Wallonië.
 • Levenslang in Rusland.
 • SUDEP voorkomen.
 • NAPA Nederland.